Tuesday, July 3, 2012

五行蔬菜汤与预防医化学强健法上的注意事项

五行蔬菜汤与预防医化学强健法上的注意事项
             http://ydygnuan123.banzhu.com/article/ydygnuan123-7-5288920.html


               (17)乳癌、子宫癌、大肠癌、直肠癌99%息肉的人不须手术,只要持续饮用菜汤600毫升三个月以上的时间,那么即使肿瘤有拳头大小也会消失.

               (13)末期癌症或其它末期症状的患者,可配合本人的尿液(早上第一泡中段的尿)30毫升与菜汤150毫升,一日一次在早上饮用,持续三个月(采尿的时间是早上六时到七时最好).
                 我们用忧草苹果现打现喝法,代替尿就行了。

 发表于 29-6-2012 10:04 PM    孙秀金=