Friday, June 22, 2012

原始點療法手法教學第一集:

原始點療法手法教學第一集:

張釗漢醫師原始點療法 - 2011手法教學: 1. 前言

[url=http://www.youtube.com/watch?v=C ... =PL6B27E63FCD136BD8]http://www.youtube.com/watch?v=C ... =PL6B27E63FCD136BD8[/url]


再一集一集看


可以上网找这个参考:
"原始点疗法推揉教战守则"

大家加油!!
 
发表于 14-6-2012 05:07 PM  Azure@Sky